October 21, 2020

Desportu Timor-Leste

Mezmu Seguru, Miro Kontinua Kritika Jogador Boavista FC

Miro Valdo Bento - Treinador Boavista FC Timor

Miro Valdo Bento - Treinador Boavista FC Timor


DILI – Hafoin hetan resultadu 2-0 kontra Kablaki iha jogu da ha’at copa Federasaun Futebol Timor Leste, treinador Boavista FC Timor, Miro Valdo Bento kritika jogador sira nia mentalidade monu kontra ekipa segundu divizaun.

Tuir Miro, jogu dahaat Boavista antes atu hetan pontu tolu husi Kablaki FC, maibè jogador Kablaki halo presaun maka’as liu ba Boavista iha segunda parte.

“Ohin jogador husi Boavista monu iha mentalidade jogu ho ekipa segundu divizaun Kablaki” dekalara Miro ba jornalista iha estadiun munisipal Dili Kuarta (30/09). Nia hatutan treinador sempre fo hanoin ba jogador sira katak jogu ohin kontra Kablaki hanesan final ba Boavista hodi determina dalan ba 8 finais.

“Hau sei hadia failansu barak ne’ebè mak jogador Boavista sira halo iha jogu kontra Kablake atu nune’e labele repete tan iha jogu 8 finais”dehan Miru.

Perparasaun iha jogu 8 finais Boavista pronto ona atu compete ho ekipa seisei deit,tanbà iha jogu 90 menutu mak determina ba ekipa rua.(Eug)

Facebook Comments

error:
P