October 21, 2020

Desportu Timor-Leste

Miru: Boavista Sei Halo Historia Sobu Karketu Fc


DILI – Trenador Boavista de Timor Miru Valdo Bentu hatete Boavista sei halo historia hodi sobu Karketu fc iha jogu 8 finais copa Federasaun Futebol Timor Leste FFTL.

Fo hanoin katak tuir historia iha jogu pasadu epoka premeru to mai ekopa kuartu Liga Futebola Amadora no taxa 12 Novembro ekipa Boavista de Timor nunka recoila vitoria dala ida kontra Karketu.

Tuir Miru katak iha copa FFTL tinan ne’e ita hare Karketu nia performe tun hodi hare fali ba Hat to Hat,maibè Boavista nia performe sai.

“Hau sei lori Boavista halo historia hodi sobu Karketu iha copa FFTL iha 8 finais”deklara Miru ba jornalista desportu XYZ iha kampu demokrasia kuarta (14/10).

Nia dehan perparasaun ba 8 finais kontra Karketu hanesan perparasaun baibain tanbà jogador sira nia kondisaun diak hotu.

Ekipa Boavista compete iha kualker jogu nunka atu hakfodak ekipa seisei deit tanbà lidera ekipa ida sempre fiar a’an.

Fo hanoin ba adeptos sira katak Boavista kontra Karketu iha loron sabadu 17/10 iha estadiun Café Ermera Ors 15:30. (Eug)

Facebook Comments

error:
P