FC Porto Taibesi

Sidade Taibesi
Nasaun
Fixtures
Jogu Foun
10 Oct 2020 4:00 pm
 Academica FC
2 2
FC Porto Taibesi
10 Oct 2020 4:00 pm
 Academica FC
2
2
FC Porto Taibesi
29 Sep 2020 4:00 pm
FC Porto Taibesi
0 2
Sporting de Timor FC
29 Sep 2020 4:00 pm
FC Porto Taibesi
0
2
Sporting de Timor FC
12 Sep 2020 4:00 pm
 Karketu Dili FC
0 1
FC Porto Taibesi
12 Sep 2020 4:00 pm
 Karketu Dili FC
0
1
FC Porto Taibesi
27 Aug 2020 4:00 pm
Aitana FC
1 5
FC Porto Taibesi
27 Aug 2020 4:00 pm
Aitana FC
1
5
FC Porto Taibesi
## Guarda Rede sira
20
Lourenco Guterres
Age - Nationality
1
Francisco Tilman
Age - Nationality
30
Marcos Guterres
Age - Nationality
## Defeza sira
6
Octavio Mesquita
Age - Nationality
16
David Correia
Age - Nationality
10
Filipe da Cruz
Age - Nationality
5
Januario Pinto
Age - Nationality
19
Frederico Sila
Age - Nationality
12
Hun Sen Klau
Age - Nationality
21
Joao Guterres
Age - Nationality
17
Romer Martins
Age - Nationality
23
Jerico Piedade
Age - Nationality
3
Januario Pinto
Age - Nationality
## Mediu sira
13
Edencio da Costa
Age - Nationality
14
Feliz Gama
Age - Nationality
7
Marcelino Fernandes
Age - Nationality
15
Armindo de Almeida
Age - Nationality
## Avansadu sira
9
Lazio Piedade
Age - Nationality
18
Claudio Araujo
Age - Nationality
11
Nelvio Almeida
Age - Nationality
8
Thomas Elo
Age - Nationality
## Treinador
Luis Simoes
Age - Nationality
Player Stats
Player Position
Francisco Tilman Guarda Rede 4 4 360 0 0 0 5 1
Lourenco Guterres Guarda Rede 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Guterres Guarda Rede 0 0 0 0 0 0 0 0
Player Position
Armindo de Almeida Mediu 4 4 360 1 0 0 1 1 0 0
Claudio Araujo Avansadu 3 3 263 3 0 0 0 0 0 0
David Correia Defeza 4 4 352 0 0 0 0 0 0 0
Edencio da Costa Mediu 4 4 334 1 0 0 0 0 0 0
Feliz Gama Mediu 4 4 343 0 0 0 1 0 0 0
Filipe da Cruz Defeza 4 4 360 1 0 0 2 0 0 0
Frederico Sila Defeza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hun Sen Klau Defeza 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Januario Pinto Defeza 4 4 360 0 0 0 2 0 0 0
Januario Pinto Defeza 2 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Jerico Piedade Defeza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joao Guterres Defeza 2 1 46 0 0 0 0 0 0 0
Lazio Piedade Avansadu 4 4 360 1 0 0 1 0 0 0
Marcelino Fernandes Mediu 3 3 248 0 0 0 0 0 0 0
Nelvio Almeida Avansadu 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0
Octavio Mesquita Defeza 4 3 315 2 0 0 1 0 0 0
Romer Martins Defeza 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Elo Avansadu 3 0 43 0 0 0 0 0 0 0
Transfers
No data